Проект „Твоят час“-Групи за подпомагане за преодоляване на обучителни затруднения: Български език и литература

Групи за подпомагане за преодоляване на обучителни затруднения:
Български език и литература – 2 групи
Ръководители:
Берислава Христова
Боряна Дикова