Представителни изяви – Група „Български език и литература“ – Боряна Дикова

Представяне на собствени проекти за покани и поздравления по конкретни поводи „Твоят час“ на „Група с обучителни затруднения по български език и литература – 5 клас“ .