Квалификацията на педагогическите специалисти

Обучение "Интерактивна дъска" –
  • Едно занимание от 6 часа
  • Участвали: Всички учители
 

Обучение "Портфолио" – 1.11.2012

  • Едно занимание от 6 часа
  • Участвали: Всички учители