Образование за утрешния ден

проекта BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“  за учебната 2019 / 2020 г.

Две групи по интереси за повишаване на дигиталните компетенции „Дигитална работилница-1 и 2“