ПУДООС – Чиста околна среда-2020 – Зелена класна стая

Националната кампания „Чиста околна среда – 2020“ на тема „Обичам природата и аз участвам“ ни даде възможност за изграждане на „Зелена класна стая“ в двора на училището.
Това ни позволи часовете по: Човекът и природата, Биология и здравно образование, Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда и География и икономика, да бъдат провеждани на открито.
Учениците ще бъдат по-близо до природата и ще бъдат обучавани и възпитавани, как да се грижат за нея и нейните богатства.
Иновативния начин на преподаване ще провокира интереса на учениците към природните науки и формирането на ключови компетентности.
Зелената класна стая освен място за обучение, е място за отдих и общуване с приятели.
Организиране на заниманията по интереси и място за провеждане на индивидуална и групова работа на ресурсните учители с ученици със специални образователни потребности.

Проектът е на стойност 5000.00 лв. и включва:

  • изграждане на беседка с шестнадесет места за ученици и работно място за учител,
  • бяла дъска,
  • мултимедия и
  • аналогова метеорологична станция.