Седмична програма и дневен режим

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ
ІІ срок на учебната 2022/2023
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ-ІІ срок-2022-2023
І срок на учебната 2022/2023
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ-І срок-2022-2023

ІІ срок на учебната 2021/2022
седмично разписание-ВТОРИ-срок-2021-2022
график-часове-07.02.2022-ротационно

І срок на учебната 2021/2022 година
Седмично разписание на часовете за І учебен срок на 2021/2022 учебна година

нагоре