Седмична програма и дневен режим

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ –
ІІ срок на учебната 2021/2022
седмично разписание-ВТОРИ-срок-2021-2022
график-часове-07.02.2022-ротационно

І срок на учебната 2021/2022 година
Седмично разписание на часовете за І учебен срок на 2021/2022 учебна година

нагоре