Хронология „Актуално“

Уважаеми, родители и ученици
Информираме Ви, че:
Във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която удължава срока на всички въведени противоепидемични мерки до 12 април 2020 г., включително.
До 12.04.2020 г. /неделя/ обучението в Средно училище „Васил Левски“ гр. Роман  ще продължи да се извършва в електронна форма на обучение от разстояние, чрез създадените групи в електронните платформи Teams, Facebook и Messenger.
Средно училище „Васил Левски“ гр. Роман  ще продължи да осъществява и алтернативна форма на обучение от разстояние за учениците, които нямат достъп до Интернет и електронни ресурси. За тях ще бъдат осигурени материали на хартиен носител.
При въпроси и проблеми, можете да се обръщате към класните ръководители.
Напомняме Ви отново да спазвате всички мерки и препоръки за ограничаване на разпространението на корона вирус. Ограничете контактите и излизанията на вашите деца, спазвайте всички хигиени изисквания.
Благодарим Ви за подкрепата и отговорната работа до момента!
Бъдете здрави и се пазете!
Христина Петкова
Директор на средно училище „Васил Левски“ гр. Роман

Уважаеми ученици и родители!
От 16.03.2020 г. до 29.03.2020 г., обучението в Средно училище „Васил Левски“, гр. Роман ще се осъществява онлайн чрез създадените от учителите и учениците групи във Facebook и Messenger. Ще се използва и платформата Office 365 и електронните пощи.
В групите ще получавате материали по предметите които изучавате, ще решавате упражнения, задачи и казуси, тестове и други, предвидени от учителите задания!
Екипът на училището изказва благодарност на всички учители, родители и ученици за своевременното им отзоваване и включване в групите.
Очакваме в онлайн групите да проявите своята ангажираност и да приемете поставените задачи с чувство на лична отговорност!
Всички сме на разположение за въпроси, отговори и предложения!
Заедно можем да се справим с всички предизвикателства!
Бъдете здрави и се пазете!

Обръщение на началника на РУО-Враца към ученици, родители, директори и педагогически специалисти във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България
Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, екипът на РУО – Враца Ви уведомява, че от 16.03.2020 г. учебните занятия във всички училища на територията на област Враца ще се провеждат по електронен път или друг алтернативен начин от дистанция.
     Уважаеми ученици,
Неочакваната ваканция, която Ви се предоставя, не е за срещи и разходки с приятели, за гледане на филми и игри на любимите Ви електронни устройства. Времето, прекарано вкъщи, е наложително да използвате за продължаване на Вашето образование – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви преподават дистанционно.
Поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате върху преподадените уроци. Откривайте нови възможности за развитие, адекватно на създалата се ситуация и на предизвикателствата на времето.
Ограничете максимално достъпа си до обществени места. Избягвайте физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.
     Уважаеми родители,
Като отговорни граждани следете здравословното състояние на своите деца. Осигурете им лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни канали от техните учители. Уважаеми директори и педагогически специалисти, Сега е времето да покажете своята гъвкавост и креативност. Никой не е готов с конкретни рецепти за дистанционно обучение. Вие сте тези, които трябва да откриете нови пътища към учениците.
      Призоваваме Ви:
• да използвате технологичните възможности за обмяна на образователни ресурси с учениците и непрекъснат контакт с родителите;
• да насърчавате родителите да мотивират и контролират децата си;
• да консултирате и отговаряте на въпроси от учебния материал, които затрудняват учениците;
• да осигурите здравословни и безопасни условия за работа и обучение в повереното Ви училище.
Надяваме се с отговорност и общи усилия да преодолеем този труден период.
     Бъдете здрави и силни!
Галина Евденова, Началник РУО

Обръщение на Министъра на образованието и науката
       Уважаеми родители,
Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България. Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек. Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието.
Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва. Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици. Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения. Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
            • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
            • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
            • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с Интернет;
            • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
           • Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
           • Насърчавайте детето да бъде активно.
           • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
           • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ.
           • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
           • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.
Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

ВАЖНО!
Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която се преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации до 29.03.2020 г.
Всички родители и ученици ще бъдат информирани в понеделник 16.03.2020 г. за възможностите за дистанционно обучение.

(Щракни върху изображението за да видиш цялото съдържание!)

(Щракни върху изображението за да видиш цялото съдържание!)
Уважаеми родители,

В сградата на Средно училище „Васил Левски“ гр. Роман  е извършено основно почистване на всички кабинети, санитарни помещения и коридори. С дезинфектанти са измити вратите, плотовете на чиновете, седалките на столовете, дръжките на вратите и клавиатурите на компютрите. За всеки кабинет е осигурен дезинфектант за учениците. В санитарните възли има течен сапун, като на склад сме осигурили достатъчно количество. При готовност за възобновяване на учебните занятия, имаме достатъчно препарати и дезинфектанти за почистване на всички помещения.

Уважаеми учители и родители,
В условия на епидемиологична обстановка в страната и вероятността от продължаване на принудителната ваканция за училищата, издателство КЛЕТ България осигури напълно безплатен достъп до всички свои електронни ресурси, учебници и учебни материали с марките Анубис, Булвест 2000 и Klett.
Материалите обхващат всички учебни предмети от 1. група на ДГ до 10. клас на общообразователните училища. Достъпът става след свободна регистрация на адрес www.klett.bg – бутони Електронни учебници/Свободен достъп.

Уважаеми учители и родители,
Електронните учебници на издателство „Домино“ за 8., 9. и 10 клас от
днес следобед са свободни за ползване без нужда от регистрация.
Публикувахме и линк към PDF вариант за тях.
Останалите ни електронни ресурси както винаги са безплатни и свободни.
Ако можем в този напрегнат момент да ви помогнем с още нещо, моля,
свържете се с нас!
Желаем ви здраве и успехи,
Екипът на издателство „Домино“
https://ebook.domino.bg
13.03.2020

Скъпи приятели,
„Просвета“ реши да подкрепи всички български ученици, техните родители и учители в условията на нарастващата криза с вируса COVID-19. От днес най-голямото българско образователно издателство осигурява свободен достъп до пълните електронни варианти на своите учебници по всички предмети от 1. до 10. клас, обогатени с допълнителни интерактивни образователни ресурси. Така близо 700 000 български ученици ще могат да ползват за своята подготовка всички 33 000 дигитални ресурса на издателството. Безплатен достъп ще има и за електронните познавателни книжки, предназначени за най-малките – децата от детските градини и подготвителните групи.
„Много ученици и родители се свързаха с нас, за да благодарят за инициативата „Учим онл@йн с учител“. Първият ни урок по български език вече е гледан от повече от 28 000 участници. Това е ясен сигнал, че в този момент образователният процес се нуждае от допълнителна подкрепа. В тази връзка и за да не се чувства нито един ученик ощетен, ние от „Просвета“ предоставяме достъп до електронните учебници по всички предмети от 1. до 10. клас“ – обяви най-голямото българско образователно издателство.
Така „Просвета“ се присъединява към инициативата на Европейската асоциация на издателите на учебници големите издателства да окажат максимална помощ на училищата в условията на прекратени учебни занятия в много европейски страни заради вируса COVID-19. „Просвета“ е единственото българско издателство, което е член на Европейската асоциация.
Електронните учебници на „Просвета“ са одобрени от Министерството на образованието и науката и съдържат близо 33 000 образователни ресурса. Това са 18 855 интерактивни тестове и упражнения, 118 триизмерни визуализации, 2161 видеофилма, 8473 аудиофайла, 228 презентации, 2365 фотогалерии, 360-градусови панорамни снимки, 484 анимации, кръстословици, пъзели и др.
Информация за начина на достъпване на електронните учебници се съдържа на сайта на издателството: www.e-prosveta.bg
„Надяваме се и този път да бъдем полезни, защото доброто образование на българските деца е нашата основна мисия. Продължаваме и с инициативата „Учим онл@йн с учител“, с която оказваме подкрепа на седмокласниците по български език и литература и по математика предвид предстоящото в края на учебната година национално външно оценяване“, коментираха още от издателството. Всичко за инициативата, както и графика на уроците може да откриете тук: www.prosveta.bg/uchim
„Просвета“ изказва благодарност на всички автори, художници и творчески екипи, участвали в създаването на учебниците, за подкрепата на това решение в този труден за всички ни момент.

Уважаеми учители и родители,
Във връзка с разпространяващата се грипна епидемия, очакваните извънредни принудителни ваканции и произтичащата от това необходимост от използване на дистанционни форми на обучение издателство Бит и техника предоставя за учениците от 1. до 7. клас безплатен достъп до пълните електронни варианти на учебниците и тетрадките с всички мултимедийни приложения.
Електронните издания в online версия са достъпни на всички устройства без регистрация и кодове за достъп.
За използване на електронните издания за определен клас, моля, натиснете ТУК!
или проследете съответната връзка в сайта на издателството www.bititechnika.com
От екипа на издателство Бит и техника

СЪОБЩЕНИЕ! (13.03.2020)
Предоставяне на административни услуги от Средно училище „Васил Левски“ гр. Роман в ентомологичната обстановка във връзка с коронавирус и обявеното извънредно положение на територията на Република България.
На основание препоръки на Националния оперативен щаб и обявеното извънредно положение на територията на Република България, Средно училище „Васил Левски“ гр. Роман уведомява всички граждани, че институцията не е преустановила предоставянето на административни услуги, но е препоръчително:
– преките контакти, свързани с посещение на външни лица в СУ „Васил Левски“ гр. Роман, да се осъществяват по възможност по телефон или електронна поща;
– заявяването на услуга и получаването на издадения документ да става по възможност по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.
Официален е-мейл на училището: soulevskiroman@abv.bg
Телефони за връзка със Средно училище „Васил Левски“ гр. Роман, обл. Враца:
1. Директор: 0879124004 – Христина Петкова
2. Заместник – директор УД: 0879124001 – Цветан Тодоров
3. Заместник – директор АСД : 0879124002 – Младенка Цветкова

(Щракни върху изображението за да видиш цялото съдържание!)

СЪОБЩЕНИЕ!
Важно за родителите и учениците: До 16-ти март, включително, ще бъде удължена грипната ваканция на училищата в областта, стана ясно преди минути от заседанието на Областния щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания-Враца.
Предложението, което бе дадено от д-р Кети Ценова, директор на РЗИ-Враца, бе прието с пълно мнозинство.

ПРИЗИВ към родителите и учениците
на Средно училище „Васил Левски“ гр. Роман, обл. Враца

Ръководството на Средно училище „Васил Левски“ гр. Роман препоръчва на учениците и техните родители, като превантивна мярка по време на грипната ваканция и след нея, учениците да останат по домовете си, вместо да участват в групови срещи и събирания по домове, улици и заведения. В семействата да се работи за спешно изграждане на повишена лична отговорност и поведение в тези условия. Здравето е отговорност на всички и на всеки!

СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми ученици и родители, уведомяваме ви, че
днес, 05.03.2020, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед за грипна епидемия на територията на цялата страна от 6 март (петък) до 11 март (сряда) включително и грипна ваканция за учениците в същия срок.
Учениците са на училище на 12.03.2020 г. – четвъртък.