Заключително занимание на „Компютърна работилница“

Заключително занимание на клуб „Компютърна работилница“ по проект „Твоят час“.
На 28.06.2017 в компютърен кабинет №1 се проведе последното занятие от плана на групата по интереси с профил „Информационни технологии“ под ръководството на г-жа Мая Соколарска. Наред с всички участници, проявата уважиха с присъствието си и родители на участниците (Даниела и Янко – родители на Никалас от 7а кл), директора на училището Христина Петкова и специалния гост г-жа Зака Венчарска, дългогодишен бивш учител на гимназията. С празнично настроение учениците разказаха и показаха своите постижения през изминалата година – класиране и участие в Национален кръг в състезанието „IT-Знайко“ за Вероника Емилова, Християна Ивайлова, Благовест Теодоров от 6 клас, Яница Панчева от 8 кл и І място в Национален конкурс „Аз решавам“ за Божидара Василева и Марта Мартинова. Вероника Иванова и Димо Христов представиха новостите в на сайта на Ученическия съвет, който те администрират.
Всички изразиха удовлетворение от работата си и наученото в заниманията през годината, като споделиха и очакванията си и предложения за новата учебна година.
Г-жа Петкова поздрави учениците за упоритата и ползотворната им работа и им пожела нови и още по-големи успехи в бъдеще. Г-жа Венчарска изрази задоволството си от показаните умения на участниците и им завеща трудолюбието, любопитството, упоритостта и устремът да не ги напуска никога, защото това са качествата, които са нужни за успеха.
Направихме снимки пред таблата с постиженията и проявите на клуба, които шестокласниците и деветокласниците от групата направиха предната седмица.

Снимка на Средно училище "Васил Левски", гр. Роман.
Снимка на Средно училище "Васил Левски", гр. Роман.
Снимка на Средно училище "Васил Левски", гр. Роман.Снимка на Средно училище "Васил Левски", гр. Роман.Снимка на Средно училище "Васил Левски", гр. Роман.Снимка на Средно училище "Васил Левски", гр. Роман.Снимка на Средно училище "Васил Левски", гр. Роман.Снимка на Средно училище "Васил Левски", гр. Роман.Снимка на Средно училище "Васил Левски", гр. Роман.Снимка на Средно училище "Васил Левски", гр. Роман.Снимка на Средно училище "Васил Левски", гр. Роман.Снимка на Средно училище "Васил Левски", гр. Роман.Снимка на Средно училище "Васил Левски", гр. Роман.Снимка на Средно училище "Васил Левски", гр. Роман.Снимка на Средно училище "Васил Левски", гр. Роман.Снимка на Средно училище "Васил Левски", гр. Роман.Снимка на Средно училище "Васил Левски", гр. Роман.Снимка на Средно училище "Васил Левски", гр. Роман.Снимка на Средно училище "Васил Левски", гр. Роман.Снимка на Средно училище "Васил Левски", гр. Роман.Снимка на Средно училище "Васил Левски", гр. Роман.Снимка на Средно училище "Васил Левски", гр. Роман.Снимка на Средно училище "Васил Левски", гр. Роман.Снимка на Средно училище "Васил Левски", гр. Роман.Снимка на Средно училище "Васил Левски", гр. Роман.Снимка на Средно училище "Васил Левски", гр. Роман.Снимка на Средно училище "Васил Левски", гр. Роман.Снимка на Средно училище "Васил Левски", гр. Роман.Снимка на Средно училище "Васил Левски", гр. Роман.Снимка на Средно училище "Васил Левски", гр. Роман.Снимка на Средно училище "Васил Левски", гр. Роман.Снимка на Средно училище "Васил Левски", гр. Роман.Снимка на Средно училище "Васил Левски", гр. Роман.Снимка на Средно училище "Васил Левски", гр. Роман.Снимка на Средно училище "Васил Левски", гр. Роман.Снимка на Средно училище "Васил Левски", гр. Роман.Снимка на Средно училище "Васил Левски", гр. Роман.Снимка на Средно училище "Васил Левски", гр. Роман.