1 ноември-2017

„Не е истински българин този на който баща му е българин, а този на когото синът му ще бъде българин!“ Поздрав за празника с плакати, изработени от ученици от 11 клас

И от минали години…