ОБЯВИ за СВОБОДНИ работни места – юли 2019

ОБЯВИ за СВОБОДНИ работни места
1 ресурсен учител, 1 педагогически съветник и 1 учител в група за целодневна организация на учебния