Документи – ІІ уч. срок 2019/2020

ДОКУМЕНТИ
за организация на учебния процес
през ІІ учебен срок на учебната 2019/2020 година

ДНЕВЕН РЕЖИМ
 
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

понеделник
вторник
сряда
четвъртък
петък
ГРАФИК – КОНСУЛТАЦИИ
 
ГРАФИК – ІІ ЧАС НА КЛАСА
ГРАФИК – ДЕЖУРСТВО УЧИТЕЛИ

ГРАФИ – МОБИЛНИ ГРУПИ