Подарък за патронния празник – отлично класиране в І кръг на НС по ИТ “ IT-Знайко“

Подарък за патронния празник на училището поднесоха и участниците ни в Първия кръг на Националното състезание „ИТ-Знайко“. На 23.02. бе обявено класирането на всички проекти от страната и стана ясно, че най-добрите сред екипите на петокласниците е екипът „Най-добрите приятели“ на Методи и Християн от 5б клас. Техният проект „Историята на една снежинка“ бе оценен с 860 от 1000 точки и постигна І-вото място в класирането. Големи са и постиженията на Никол и Йоана от 5а клас, които в индивидуалното класиране постигнаха 810 и 770 точки, съответно, и с техните проекти „Историята на една снежинка“ и „Съкровищата на България“ са с ІІІ и VІ резултат от 62 участника. Още трима участника от 6б клас се изявиха, макар и с по-ниски резултати, но самото участие е добро лично постижение.
Сертификати