СЪОБЩЕНИЕ-ПРИЕМ-2020/2021-V и VІІІ класове

За учебната 2020/2021 г. Средно училище „Васил Левски“ гр. Роман ще реализира прием съгласно, Заповед № РД-06-194/26-03.2020 г. на началника на РУО-Враца, като следва:
1. Профилирана паралелка, профил „Природни науки“
2. Професионална паралелка, професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения“ – I СПК
Приложение:
– Заповед № РД-06-194/26-03.2020 г. на началника на РУО-Враца за утвърждаване на ДПП в VIII клас за учебната 2020/2021 година

zapoved_ruo_vratsa_dpp_viii