График на поправителни изпити за V и VІ класове – юни 2021 (5-6-popravitelni-juni-11)

График на поправителни изпити в самостоятелна форма – юни 2021(график-поправителни-юни 2021)

Събития през май 2021

14.05.2021 –
изпращане на Випуск 75
24.05.2021 –
Празнично тържество
24.05.2021 –
Бал на Випуск 75