ученически съвет

Разпис-автобпоща-лайфеду-портал за souroman.org

 

Хайде, IT-Знайковци!Картина2

Предстои:


За всички, които имат акаунти към училищния домейн: Извършена е миграция на домейна на училището към Office 365. Влизането в пощите става от друг портал, но със същите адреси и пароли.

В иконата за връзка с пощата е поставен линк към новия портал. поща-лайфеду

Към SkyDrive входът е същият, отново със същия адрес и парола. скайдрайв

Научете повече тук!