Административни услуги

  1. Инфо 138 – приемане и преместванеПриемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища
  2. Инфо 141 – диплома – Издаване на диплома за средно образование
  3. Инфо 147 – служ. бележка за подадено заявление ДЗИ  –  Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
  4. Инфо 148 – издаване служ бележка за допускане ДЗИ – Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
  5. Инфо 150 – признаване от чужбина I – VI клас – Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава