Административни услуги

 1. Инфо 138 – приемане и преместванеПриемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища
 2. Инфо 141 – диплома – Издаване на диплома за средно образование
 3. Инфо 147 – служ. бележка за подадено заявление ДЗИ  –  Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
 4. Инфо 148 – издаване служ бележка за допускане ДЗИ – Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
 5. Инфо 150 – признаване от чужбина I – VI клас – Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
 6. Инфо 153 – дубликатиИздаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
 7. Инфо 154 – удостоверение за професионално обучение и СПКУдостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
 8. Инфо 156 – европейско приложение към диплома за средно образованиеИздаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
 9. Инфо 156 – европейско приложение на свидетелство за професионална квалификацияИздаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
 10. Инфо 143 – валидиране
 11. Инфо 149 – проверка способности
 12. Заявление за записване
 13. Заявление ИУЧ 6 клас
 14. Заявление ИУЧ 7 клас
 15. Заявление ИУЧ 8 клас
 16. Заявление ИУЧ 9 клас
 17. Заявление ИУЧ 10 клас