Проект „Твоят час“-Групи за подпомагане за преодоляване на обучителни затруднения: „Математика+“

Групи за подпомагане за преодоляване на обучителни затруднения:
Математика – 2 групи

Ръковадители: