Групи за подпомагане за преодоляване на обучителни затруднения – Диляна Дикова и Майя Симеонова

2017/2018

Математическо състезание-щафета в V клас през февруари в рамките на инициативата „Седмица на математиката“ на МО „Математика и информационни технологии“  (виж повече) (виж повече) и публично занимание по проект „Твоят час“, с участие на родителите и съдийство от ІХ клас

Часовете при Майя Симеонова тази година преминаха предимно под знака за подготовка на НВО по математика в VІІ клас. Резултатите са оправдано много добри. .

Голяма астивност на учениците от VІІ- клас и в дейностите в рамките на „Седмица на математиката“ – урок за изработване на геометрични тела, плакати, рисунки и макети. 

2016/2017