Дигитална работилница-1-2020,1/2021,2-М. Соколарска

2021/2022
ръководител Мая Соколарска
участници 15 от V и VІ  класове
онлайн-състезание „Математика с компютър“ – 27.11.2021 VivaМатематика_класиране_27_11_2021

2020/2021

ръководител Мая Соколарска
участници 15 от VІ, VІІ и Х класове

изяви:

  • участие в онлайн състезание „Математика с компютър“ – 06.12.2020, в ІІ, ІІІ, ІV групи, http://vivacognita.org/_/viva-math
  • участие в националното състезание „ИТ-Знайко“ – І кръг с класиране на първите места в страната (вижте в публикацията) http://souroman.org/2021/02/15/
  • публично занятие на тема „Запознаване с правила за безопасна работа с компютър. Познава различните начини, по които дигиталните технологии влияят на човешкото здраве, и методите за превенция.“ (Рискове за здравето при прекомерно използване на цифрови технологии. Защита на природата. Анализиране и оценяване казуси за безопасна работа с компютър с презентации, табла, анкета в Google Формуляри и Forms на Office 365)  повече тук
  • екскурзия до гр. София, TechnoMagicLand, театър, кино, музей