Инициатива „Празнуваме 24 май дистанционно“

„Празнуваме 24 май дистанционно“
(инициатива на групи за извънкласна дейност по интереси към проект „Образование за утрешния ден“ на програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – „Виртуална работилница-1“ и „Виртуална работилница-2“)
Честит празник, честит ден на просветата и културата! Това е денят, който държи главите ни високо и гордо вдигнати и показва вярната посока – на личностите, на общностите, на народ и държава!
Да знаем и помним!
Да се светят и в бъдното Светите братя Кирил и Методи и тяхното велико дело!
Поклон!
И нека всеки смогне със своето и в своето да носи завета и светлината за образование и култура, защото те ще ни съхранят!обява-инициатива-24 май-2