Кампания „Да изчистим България, макар и не за един ден!“

16.09.2023 „Да изчистим България заедно!“
17.09.2022  „Да изчистим България заедно“
Кампания „Да изчистим България, макар и не за един ден!“
На 4 май 2012 започнахме кампания „Да изчистим България, макар и не за един ден!“, защото организацията ни на работа и цел е всеки ден да се чисти, според възможностите и времето, за да се осигури постоянна поддръжка на хигиената в района на училището.

Началото поставиха 9а и 9б с почистване на местност в с. Караш.

На 7 май се трудиха 5а , 5б   ,6а и 6б , които изчистиха дългите две каменни стълби, които водят до училището ни.

 

На 8 май щафетата поеха 10а клас с почистване на площадката пред училището. По желание на този обект се трудиха също отново, за втори ден, и децата от 5а клас.

 

На 10 май почистването продължиха 8а клас в  пространството около контейнерите и паркинга. Усилията им бяха възнаградени и с намирането на малка костенурка, която те ще продължат отглеждат.

На 11 май се трудиха 10 б и Седмите класове (7а и 7б). Техните терени за чистене затвориха обръча с изчистените площи около сградата на училището.

На 12 май, денят на Националната кампания, нашите деца ще участват в почистване по местоживеене, заедно с родители и близки.

Очакваме фотоматериали!