Прием 2023/2024

Прием в V клас за учебната 2023/2024 в СУ „Васил Левски“- гр. Роман, обл. Враца

 Необходими документи
Прием в VІІІ клас за учебната 2023/2024 в СУ „Васил Левски“-
гр. Роман, обл. Враца
НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ, ЗАВЪРШВАЩИ VII КЛАС, И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ « Средно училище „Васил Левски“ – гр. Роман, обл. Враца
Средно училище „Васил Левски“ – гр. Роман, обл. Враца (souroman.org)