проект „Равен достъп …“

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
Начало
на проекта: юли–август 2021
Последни обучения: ноември 2022
Ръководители на групи:
♦ Цветелина Иванова –
старши учител по физика, математика и ИТ, обучила 6 групи ученици, 2 групи родители, 1 група учители;
Лиляна Бенчева – старши учител по математика и ИТ, обучила 5 групи ученици, 1 групи родители, 1 група учители;
♦ Мая Соколарска –
старши учител по математика и ИТ, обучила 3 групи ученици, 2 групи родители, 1 група учители;
Издадени сертификати: 108

Групите
от септември-ноември 2022Групите
от септември-юни 2022Групите от юли–август 2021-05.07, 09.07, 16.07.- начало на проект