ІІ час на класа

ГРАФИК
за ІІ час на класа за ІІ учебен срок на учебната 2018/2019 г., както следва:

Клас

Име, презиме,
фамилия на кл.р-л

Ден за провеждане

 Час на     провеждане

VІІІб

Боряна Георгиева Дикова

понеделник

14.00-14.40

VІІІа

Майя Симеонова Попова

понеделник

14.00-14.40

Хб

Тихомир Цанов Тодоров

понеделник

14.00-14.40

VІа

Лиляна Богданова Бенчева

понеделник

14.00-14.40

VІб

Богдана Върбанова Йолова

понеделник

14.00-14.40

VІІа

Диана Йорданова Димитрова-Христова

понеделник

14.00-14.40

VІІб

Павлина Миткова Станева

понеделник

14.00-14.40

ІХа

Паолина Венелинова Кръстева

понеделник

14.00-14.40

Хб

Тихомир Цанов Тодоров

понеделник

13.20-14.40

Ха

Павлинка Лазарова Ангелова

понеделник

14.10-14.50

ХІ

Диляна Николова Дикова

понеделник

14.00-14.40

Берислава Стоянова Христова

вторник

13.20-14.00

ХІІ

Тихомир Георгиев Тодоров

понеделник

14.00-14.40

Илина Петкова

сряда

13.25-14.10

Диляна Николова Дикова

сряда

13.25-14.10

Павлина Миткова Станева

понеделник

14.15-15.00