Състезания по Информационни технологии – 11 март 2017

На 11 март СУ „Васил Левски“ – гр. Роман бе един от пунктовете (42) за провеждане на Областен кръг на Националното състезание по информационни технологии „IT-Знайко“. Уастваха ученици от 5, 6, 7 и 8 класове. Състезанието е в реално време и между 9 и 11 часа състезателите трябваше да пресъздадат подготвените си проекти по дадени теми. Имаше много емоции от ограниченото време и желанието да се направи колко може повече от планираното. Всички работиха до последния миг – кои с повече, кои с по-малко удовлеворение, но всички бяха доволни от преживяното. Резултатите ще разберем след около две седмици.
В същото време във Враца се проведе Областен кръг на Националната олимпиада по информационни технологии. Нашите участници бяха от 5 клас. Те представиха предварително подготвени проекти пред жури. Успяха да предадат аргументирано и емоционално всички аспекти от разработените теми. Ще очакваме резултатите след седмица.

3 март 2017

3 март 1878 – ДЕНЯТ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО, рожденият ден на нова БЪЛГАРИЯ!

Кой си ти? Какво е правил пра-пра дядо ти на този ден? … Какво ще открием, ако си отговорим? … Може би точно това, което ще пази българското в нас и ще ни брани във вековете напред!