Какво постигнахме и какво ни предстои в дистанционното обучение

Уважаеми ученици,
През последните четири седмици, обучението в Средно училище „Васил Левски“ гр. Роман се провеждаше в електронна среда от разстояние. Положихте много труд и сигурно, вече сте доста изморени!
Благодарим ви за усилията, разбирането и отговорността!
За периода 13.04.2020 г. – 16.04.2020 г. обучението ще продължи в електронна среда от разстояние, както до сега, но ще имате възможност и за разтоварване. Вашите класни ръководители и учителите по предмети ще Ви уведомят в групите в Teams, Facebook и Messenger за графика на часовете за следващата седмица 13.04.2020 г. – 16.04.2020 г.
За учениците от XII клас, няма промяна и обучението в електронна среда от разстояние за периода 13.04.2020 г. – 16.04.2020 г. продължава, както до сега, съгласно седмичното разписание за Втори учебен срок и графика на часовете.
Не сте ваканция и Ви молим, да бъдете отговорни и да спазвате мерките за социална изолация.
Уважаеми родители,
На вас благодарим за подкрепата, отговорността и разбирането!
Бъдете отговорни, както до сега, като напомняте на вашите деца, да продължават да спазват мерките за социална изолация и да бъдат отговорни към учебния процес.
Ако имате въпроси или проблеми, ръководството на училището, класните ръководители и всички педагогически специалисти са на ваше разположение.
На 21.04.2020 г. /вторник/ обучението в електронна среда от разстояние ще продължи, както до сега съгласно седмично разписание за Втори учебен срок и графика на часовете.
Благодарим ви!
                  Христина Петкова директор
                  на Средно училище „Васил Левски“ –  гр. Роман, обл. Враца