1 ноември – Да почетем будителите си!

Плакат от Станислав от 12 клас, випуск 75

Инициатива на 5б клас за ОБЩА презентация за народните будители
Този линк ти проследи и в презентацията свой слайд за свой любим будител постави! Така будителите ще прославим ний! https://souroman-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mayasokolarska_souroman_org/EdO6Ot9-hElMoUl9Y-VtEiUBl26iUJJdKMJMgMsH24K56Q?e=GXghrehttps://souroman-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mayasokolarska_souroman_org/EdO6Ot9-hElMoUl9Y-VtEiUBO0hf9Qund47VT1cyxOZRrw?e=KWUPWB
Можеш и на други твои близки връзката да споделиш и така ще бъде още по-добра прославата, нали!