Събития през юли-август 2021

Събития през юлиавгуст 2021

05.07, 09.07, 16.07.-начало на проект
„Равен достъп до училищно образование в условията на
кризи“
17.08.2021 –
Национална програма „Отново заедно“ 2021
24.08.2021 –
площадка по БДП по ученически проект „Заедно за пътна безопасност“

Площадка по БДП към проект „Заедно за пътна безопасност“

Средно училище „Васил Левски“ гр. Роман реализира дейности по изграждане на площадка по БДП благодарение на ученически проект „Заедно за пътна безопасност“ финансиран от  Младежки център – Враца в изпълнение на проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Стойността на проекта е 996.87 лв. като следва:

  • Светофар – модел СД – 01 – необходим за площадка БДП
  • Пътни знаци – комплект 10 бр. – необходим за площадка БДП
  • Светлоотразителна жилетка/елек – за организиране на състезание и беседи
  • Боя Lackprom за пътна маркировка 26 кг, бяла – необходима за площадка БДП
  • Боя Lackprom за пътна маркировка 26 кг, жълта, AK-11 – необходима за площадка БДП

За разчертаването на площадката по БПД са осигурени допълнителни средства от бюджета на училището и дарение.

На 25.08.2021 г. бе разчертана площадка по БДП в съответствие със съвременните изисквания за провеждане на обучението по БДП по проект разработен от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Благодарим на фирма „Дейли Консулт БГ“ ЕООД – гр. Варна за съдействието и добре свършената работа, на г-н Тихомир Г. Тодоров – старши учител и председател на училищната комисия по БДП и учениците включили се в дейността, и не на последно място на г-жа Гена Кадийска – управител на фирма „Интер Строй Груп“  ЕООД – гр. Мездра за дарените средства.

         Предстои официално откриване на площадката по време на Седмицата за превенция на детската пътна безопасност през месец септември и провеждане на състезание по БДП с ученици от Средно училище „Васил Левски“ гр. Роман на което те да покажат своите знания и умения.

Национална програма „Отново заедно“ 2021-морски лагер в к. к. Албена

Завършва участието на групата от нашето училище по Национална програма „Отново заедно“ 2021 г. От 12 до 17 август, 17 ученика и 2-ма учители бяха на морски лагер в к. к. Албена. С определените от педагогическия съвет критерии, участниците са с изявени постижения в състезания и конкурси, с отличен успех и без отсъствия от учебните часове и по време на дистанционното обучение.
В програмата на лагера, освен ежедневното плажуване на море и басейн, бяха и две екскурзии до историческо място „Теке“ и скалния Аладжа манастир, както и два концерта.