Събития през юли-август 2021

Събития през юлиавгуст 2021

05.07, 09.07, 16.07.-начало на проект
„Равен достъп до училищно образование в условията на
кризи“
17.08.2021 –
Национална програма „Отново заедно“ 2021
24.08.2021 –
площадка по БДП по ученически проект „Заедно за пътна безопасност“