На вниманието на родителите!

На вниманието на родителите!
Scan2020-12-01_160811

Повече семейства с деца до 14г., които се обучават от разстояние, ще имат право на помощ от държавата
✅Ако сте родител на дете, което учи от разстояние заради пандемията от Ковид-19, и се налага да излезете в неплатен отпуск, за да го гледате
✅Ако сте останали без работа, но нямате право на обезщетение за безработица или размерът му е по-нисък от минималната заплата
✅Ако сте самоосигуряващ се, но не можете да се трудите поради въведените мерки за борба с епидемията от коронавирус
‼️Ще Ви помогнем да не оставате без доходи като отпуснем целева помощ
➡️Максималният й размер за цял месец за семейство с едно дете е 610 лв., а за семейства с две и повече деца – 915 лв.
➡️Разширяваме кръга на родителите, които могат да получат средства пропорционално на дните, в които са си вкъщи поради ограничителните мерки заради Ковид-19
⬇️За целта :
– Детето Ви трябва да е до 14г.
– Избрахме тази възраст, защото до навършването й все още децата не е добре да бъдат оставяни напълно сами
– Месечният доход на семейство с 1 дете не бива да надвишава 2745 лв., а на семейство с две деца – 3660 лв.
– Ако сте самоосигуряващи се, трябва да подадете заявление в НАП и да получите регистрирано прекратяване на дейността Ви. Това може да се случи и електронно на адрес: https://inetdec.nra.bg/pikservices.html
– Трябва да имате уведомление от детската градина или училището (по имейл или в електронен дневник), общината или РЗИ, че детето Ви минава на обучение от разстояние с решение на директор, на областен или общински щаб или е под карантина
– Трябва да предоставите и служебна бележка, че сте в неплатен отпуск
Заявленията за помощта и служебните бележки може да подавате в дирекциите „Социално подпомагане“, сканирани или снимани на имейл: ao@asp.government.bg, по пощата или чрез системата за сигурно електронно връчване на адрес: https://rb.gy/ymlvr0
– Ако бъдете одобрени, ще получите средствата си на следващия месец. Това се прави, за да може помощта да компенсира дните неплатен отпуск, за които не получавате възнаграждение
????За повече информация се обадете на колцентъра на МТСП – 080088001, или на телефонa на АСП – 0878221629
‼️Бъдете отговорни и спазвайте противоепидемичните мерките!

Scan2020-12-01_160811