Отново всички в училище

СЪОБЩЕНИЕ на училищното ръководство
Заповед РЗИ-rd_01_33
След заповед № РД-01-33 / 24.02.2022 г. на директора на РЗИ – Враца, считано от 28.02.2022 г., се подновява присъственият образователен процес за всички училища /ЦСОП в област Враца.
Да се обърнете внимание на условията, определени в т. ІІ, които следва да се спазват стриктно!