Национална програма… -Модул 1…

Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул 1 „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“