НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ, ЗАВЪРШВАЩИ VII КЛАС през 2023, И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА НА МЕСТА ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА (8 клас)
8 кл-Приложение № 2-ОРГАНИЗАЦИЯ-прием-VIII КЛАС -2023-2024
ПЛАН-ПРИЕМ за 2023/2024 учебна година
в VІІІ клас за област ВРАЦА
Заповед-Утвърждаване-ДПП-8 кл-2023-2024