22 март – Световен ден на водата-2021-„Ценим водата!“

Нека не забравяме, че 22 март е, освен началото на пролетта, а и Световният ден на водата! Нека бъдем съпричастни към почитта и грижата на световната общественост към животворната течност, определяща живота на нашата планета. Свидетели сме, дори причинители понякога, на унищожително пренебрегване на реалната заплаха от световна водна криза, за която учените прогнозират в недалечната 2030 година.
Националната изпълнителната агенция по околна среда инициира отбелязване на Световният ден на водата с конкурс за плакат вдъхновен от тазгодишната тема „Ценим водата“, с която се поставя акцент върху стойността на водата и какво означава тя за различните хора. http://shopeee.com/s/hh
Нашите ученици Мариела от 5б, Надя от 5а и Никол от 6а, се включиха със свои плакати в конкурса. Надяваме се, всички наши приятели да разгледат фейсбук-страницата на конкурса http://shopeee.com/s/hi и, когато срещнат плакатите на нашите деца, да ги харесат. Така ще почерпим от идеите на всички деца-участници и ще подкрепим благородната инициатива, а и ще поощрим нашите деца, които, в краткото време, с което разполагаха за работа, успяха да представят и нашата училищна общност. Прекрасни идеи, които си струва да възприемем и да последваме всички ние! Следва пряк път до албума в който са нашите плакати! http://shopeee.com/s/hj

Дистанционно от 17.03 до 31.03

Предвид усложнената епидемична обстановка с увеличаване на броя на заразените лица с COVID-19 на територията на област Враца и след съгласуване с доц. д-р Ангел Кунчев – Главен държавен здравен инспектор, поради нарастващата заболяемост в област Враца и отчитаните негативни тенденции по отношение на разпространението на COVID-19 на областно ниво, отчетена 14-дневна заболяемост – 643,3 на 100 000 население за последните две седмици и след проведено заседание на Областния оперативен щаб, със заповед на директора на РЗИ – Враца влизат в сила следните допълнителни временни противоепидемични мерки на територията на област Враца, които могат да бъда променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на областта.
⚠️❌????От 17.03.2021 г. до 31.03.2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия в училищата за учениците от пети до дванадесети клас. Присъствените учебни занятия в институциите от системата на предучилищното и училищното образование да се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.
⚠️За периода от 16.03.2021 г. до 31.03.2021 г. са в сила следните временни противоепидемични мерки
❌????Преустановява се присъствения учебен процес във филиалите на висшите училища. Изключение се допуска за практически упражнения и изпити.
❌????Преустановяват се присъствените занимания в центрове за подкрепа на личностното развитие.
❌Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения за болнична помощ.
‼️Провеждането на конферентни мероприятия, семинари, изложения, обучения на възрастни и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито при спазване на физическа дистанция от 1.5 м и задължително носене на защитни маски за лице.
‼️????Въвежда се задължително носене на защитни маски на открити пространства при струпване на повече хора – пазари, тържища, изложения, централни улици, площади и при провеждане на организирани мероприятия.
????????Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито, при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1.5 м и задължително поставяне на защитни маски за лице.
????????Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика.
‼️✈️Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания (екскурзии) с организиран транспорт и груповите посещения на туристически обекти.
‼️☕️Посещенията в заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, игралните зали и казината, с изключение на дискотеки, бар-клубове, пиано-барове и нощни барове, които са с преустановена дейност, се допускат при използване на не повече от 30% от капацитета им, осигуряване на физическа дистанция от 1.5 м между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси, като не се допускат повече от 6 човека на една маса.
‼️☕️????Заведенията по предходната точка работят при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, въведени със заповед на министъра на здравеопазването с ограничено работно време в границите между 6.00 и 22.00 часа. През останалите часове на денонощието се допускат само доставки по домовете.
‼️????На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1.5 м между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
‼️❗️✅Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите и чиято дейност не е преустановена с настоящата заповед, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м и без защитна маска.
‼️❗️✅Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност организират работния процес на работниците /служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.
⚠️Носенето на защитни маски за лице в закрити обществени места е задължително. Изключение се допуска за клиентите в местата за хранене и питейните заведения, спортуващите на открито и закрито, участниците в конгресно-конферентни мероприятия и други подобни по време на изказванията им, водещите и гостите в телевизионни предавания, когато са на разстояние 1.5 м.
⚠️В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни не се допускат посещения на външни лица.
✅Кметовете на общини, ОД на МВР, ОДБХ и РЗИ следят за спазване на противоепидемичните мерки в заведенията за хранене и търговските обекти. За неспазването на въведените мерки се налагат определените в нормативната уредба и вътрешните административни актове на министъра на здравеопазването санкции.
✅Кметовете на общини определят лицата, които извършват контрол по спазване на противоепидемичните мерки за всяко населено място в област Враца.
⚠️Нарушенията на въведените с настоящата Заповед противоепидемични мерки се установяват по реда на чл. 209а от Закона за здравето се установяват с актове, съставени от държавни здравни инспектори или от длъжностни лица, определени от директора на регионалната здравна инспекция, длъжностни лица, определени от директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, или длъжностни лица, определени от кметовете на общини.
⚠️Наказателните постановления се издават съответно от директора на съответната регионална здравна инспекция, директора на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи и кмета на съответната община.
Пълният текст на Заповедта⤵️

Националният празник на Република България – 3-ти март!

Средно училище „Васил Левски“- гр. Роман, обл. Враца
поздравява всички по случай

Този ден за нас винаги ще бъде ден на признателност,
ден, който ще напомня високата цена на нашата свобода!
Нека се поклоним пред подвига на загиналите за Освобождението на България! Честит празник, българи!

Високи постижения в І кръг на Националното състезание „ИТ-Знайко“

Една хубава вест от МО-математика и ИТ от 15.02.2021!
Екипите от 6 клас за участие в Националното състезание ИТ-Зайко І кръг са с класиране на І и ІІІ място от 6 проекта. Малките от 5б са с добро класиране в група С, като за пръв път и в неприсъствен вариант.
Klasirane_6klasEkipi_1krag_ItZnayko_20-21
klasirane_5klasIT_1krag_ItZnayko_20-21-1
С благодарност към всички участници Никол от VІа, Памела от VІб, Методи и Християн от VІб, Мариела и Алекс от Vб!
С благодарност и към г-жа Павлина Станева, която оказа експертна помощ за проекта на Никол и Памела!
Нашият принос за патронния празник на нашето училище!

Хронология на дистанционно обучение 2020/2021

30.11.2020
Уважаеми ученици и родители,
Уведомявам ви, че съгласно издадени заповеди на министъра на здравеопазването и министъра на образованието се преустановяват присъствените учебни занятия в училището за периода 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. включително. Дните 22 и 23 декември, 2020 г. ще бъдат обявени за част от Коледната ваканция. Очаква се учебните занятия за бъдат възстановени на 04.01.2021 г. в зависимост от епидемичната обстановка, за което ще бъдете уведомени своевременно чрез класните ръководители и съобщения на сайта Фейсбук страницата на училището.
Учебните занятия за посочения период (30.11.-21.12.2020 г.) ще се провеждат от разстояние в електронна среда в платформата Teams.
Учебните занятия ще се провеждат съгласно утвърдено седмично разписание за Първи учебен срок на учебната 2020/2021 година.
Начало на учебния ден за всички ученици е 09,00 часа.
Уважаеми родители и ученици, педагогическият екип на училището ще положи всички необходими усилия за провеждането пълноценен образователен процес.
Очакваме от нашите ученици ежедневно активно включване и отговорно отношение към учебната работа.
На всички желая здраве!
Христина Петкова –
директор на Средно училище „Васил Левски“ гр. Роман, обл. Враца

19.11.2020
Уважаеми, родители и ученици
Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната, в следствие разпространението на COVID 19 и трайно увеличаващия се брой на заразените с коронавирус, след правителствено заседание се реши да бъдат въведени следните противоепидемични мерки, считано от 27.11.2020 г. /петък/ вечерта, до 21.12.2020 г. :
Преустановяват се присъствените учебни занятия във всички образователни институции – училища, висши училища, езикови центрове, извънкласна дейност, детски центрове, детски градини и ясли.
Преустановяват се посещенията на всички заведения за хранене, кафе-сладкарници и други по смисъла на чл.124 от Закона за туризма. Допускат се само доставки на храна за дома и офиса.
❌Преустановяват се конферентни мероприятия, семинари, конкурси, тиймбилдинги, групови културни и развлекателни дейности, без театрите, където са разрешени посещенията до 30% от капацитета при стриктно спазване на мерките.
Не се допуска организиране и провеждане на събирания и тържества от частен характер /сватби, кръщенета и др./ с присъствие на повече от 15 души. ❌Преустановяват се спортните мероприятия със състезателен и тренировъчен характер за лица под 18 годишна възраст, с изключение на международните състезания, които вече са започнали. Всички мероприятия за лица над 18 годишна възраст ще се провеждат без публика.
Преустановяват се посещенията във фитнес центрове, игрални зали и казина.
Преустановяват се посещенията на търговските центрове – тип МОЛ, с изключение за зоомагазини, оптики, банки, хранителни магазини, аптеки, доставчици на услуги, които се намират в моловете. Малките магазини продължават да работят при сегашните условия.
Преустановяват се организираните екскурзии.
Бъдете здрави и се пазете!!!

Уважаеми, родители и ученици
Във връзка с усложнената епидемична обстановка на територията на Област Враца и Община Роман и след Решение на Областен кризисен щаб – Враца от 20.11.2020 г. Ви информираме, че обучението в Средно училище „Васил Левски“ гр. Роман за периода 23.11.2020 г. – 30.11.2020 г. вкл., ще се извършва от разстояние в електронна среда в платформата Teams, по седмичното разписание за Първи учебен срок на учебната 2020/2021 година, по следния дневен режим:

     • 1 час 09:00 ч. – 09:30 ч.
     • 2 час 09:40 ч. – 10:10 ч.
     • 3 час 10:20 ч. – 10:50 ч.
     • 4 час 11:00 ч. – 11:30 ч.
     • 5 час 11:40 ч. – 12:10 ч.
     • 6 час 12:20 ч. – 12:50 ч.
     • 7 час 13:00 ч. – 13:30 ч.

При въпроси и проблеми, можете да се обръщате към класните ръководители.

Напомняме Ви отново да спазвате всички мерки и препоръки за ограничаване на разпространението на COVID – 19.

Ограничете контактите и излизанията на вашите деца, спазвайте всички хигиени изисквания.

Бъдете здрави и се пазете!

Христина Петкова
Директор на Средно училище „Васил Левски“ гр. Роман, обл. Враца

zap3310_maski-18.11.2020

Честита нова 2021!

 
И коледен конкурс за картичка – художествена и дигитална! Гласувайте тук!

Уважаеми ученици и родители,

Информираме ви, че съгласно издадена заповед на министъра на образованието и науката периодът от 22.12.2020 година (вторник) до 03.01.2021 година (неделя) включително е обявен за Коледна ваканция.

Посочените дни са неучебни и неприсъствени за всички ученици.

Съгласно издадена заповед от министъра на здравеопазването от 04.01.2021 г. (понеделник) учебните занятия ще се провеждат, от разстояние в електронна среда в електронната платформа Teams.

Начало на учебните занятия – 09:00 часа.

Учебните занятия се провеждат съгласно утвърдено седмично разписание за Първи учебен срок на учебната 2020/2021 година.

Уважаеми родители и ученици, при настъпили промени след публикуване на настоящото съобщение ще бъдете уведомени своевременно чрез класните ръководители и следващи съобщения на сайта и Фейсбук страницата на училището.

Благодаря на всички ученици и родители за отговорното отношение по време на обучението от разстояние!

На всички желая здраве!

Весели празници!

Христина Петкова

Директор на Средно училище „Васил Левски“ – гр. Роман, обл. Враца