Да се представим!

В Средно училище “ Васил Левски “ се обучават 252 ученика от 5 до 12 клас, разпределени в 16 паралелки.
Имаме разкрити форми за занимания по интереси: секция по тенис на маса, група за художествено слово, певческа група.
В рамките на проект „Твоят час“ от 2016/17 учебна година функционират и клубове по интереси за информационни технологии, изобразително изкуство, хореография, както и групи за обучителни затруднения по математика и български език.
В различните проекти, по които работим в последните години, много от учениците намират своите любими занимания и постигат добри резултати.
Отборът по тенис на маса е сред националните първенци години наред в тяхната възрастова група.
Добри постижения в състезания имат и любителите на информационните технологии, професията „готвач“, велосипедизъма и правилата за движение по пътищата. Традиционни са успешните изяви на нашите ученици в олимпиади и състезания по всички учебни дисциплини.
Много от нашите ученици с удоволствие и постоянство участват в дейността на Читалището чрез неговите групи за народни и спортни танци и театралния състав.
В последните три години са реализираха големи придобивки за благоустройство на материалната база на училището – площадка с гимнастически уреди, беседка за „Класна стая на открито“, открити площадки за волейбол, баскетбол и футбол, кабинет по природни науки, площадка с маркировка за състезания по безопасност на движението, оборудване за компютърен кабинет с 10 персонални компютъра и видеостена, ремонта на сервизни помещения и пространства за почивка, както и на учебните стаи-кабинети.