Да се представим!

В Средно училище “ Васил Левски “ се обучават 252 ученика от 5 до 12 клас, разпределени в 13 паралелки.

Имаме разкрити форми за занимания по интереси: секция по тенис на маса, група за художествено слово, певческа група. В рамките на проект „Твоят час“ от 2016/17 учебна година функционират и клубове по интереси за информационни технологии, изобразително изкуство, хореография, както и групи за обучителни затруднения по математика и български език.

Отборът по тенис на маса е сред националните първенци години наред в тяхната възрастова група.

Много от нашите ученици с удоволствие и постоянство участват в дейността на Читалището чрез неговите групи за народни и спортни танци и театралния състав.

Традиционни са успешните изяви на нашите ученици в олимпиади и състезания.