Твоят час – обща структура и групи

През новата 2017/2018 учебна година в училището ни ще функционират още две нови групи по интереси към проекта „Твоят час“ –

  • по руски език „Пусть всегда будет солнце“ на г-жа Вера Лъчкатая  и
  • „Театрална работилница“ на г-жа Берислава Христова.

А едната група за преодоляване на обучителни затруднения по математика сменя ръководителя си – Майя Симеонова ще води групата в 7 клас.

В Средно училище „Васил Левски“- гр. Роман, проектът „Твоят час” стартира от 01.11.2016 год..
Основна цел на проекта „Твоят час” е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.
Специфични цели на проекта са:
1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в у-ще и повишаване на мотивацията им за учене;
3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
4. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-голяма увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
5. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите на учениците в дейностите на училището, с което ще се подпомогне избора на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
6. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
7. Прилагане в извънкласните дейности на електронни /мултимедийни/ продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.
В Средно училище „Васил Левски“-гр. Роман са сформирани 12 групи за извънкласни дейности.
Групи за извънкласни дейности по интереси:
1. Арт ателие – приложни техники
2. Вокална група
3. Клуб „Виртуално пътешествие“
4. Компютърна работилница
5. Народни танци
6. Тенис на маса – 2 групи
7. Футболен отбор
Групи за подпомагане за преодоляване на обучителни затруднения:
1. Български език и литература – 2 групи
2. Математика – 2 групи

 

Предлагани извънкласни дейности

Тенис на маса

Тематична област: Спорт
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Клуб „Виртуално и реално пътешествие“

Тематична област: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Компютърна работилница

Тематична област: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Футболен отбор

Тематична област: Спорт
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Арт ателие – приложни техники

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Народните танци – традициите и културата на един народ

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Вместо „Народни танци“, през тази учебна година 2017/2018, ще функционират –

  • по руски език „Пусть всегда будет солнце“ на г-жа Вера Лъчкатая  и
  • „Театрална работилница“ на г-жа Берислава Христова.

„Пусть всегда будет солнце“ – да опознаем един от най-близките езици до нашия

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 16.10.2017 г., Предлага се от 1.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

„Театрална работилница“ – артистични предизвикателства

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 16.10.2017 г., Предлага се от 1.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация