ДЗИ и НВО

     

Документи за ДЗИ-2018/2019

  Български език и литература  

І-ДЗИ  

21.05.2019 (вторник)

начало 08:00

Български език и литература  

НВО

17.06.2019 (понеделник)

начало 09:00 

Уч. предмет по избор ІІ-ДЗИ

23.05.2019 (четвъртък)

начало 08:00

 

Математика – НВО  

19.06.2019 (сряда)

начало 09:00 

Английски език (по желание) – НВО

21.06. 2019 (петък)  

начало 09:00 

ttp://www.matura.bg/

коментари, помощ   http://www.izpiti.net/matura-2017/