Документи

 Заповеди и образци за документи за ДЗИ-2018/2019
Заповед ДЗИ-професии /zapoved_dzi profecia/ 2018-2019

Формуляри за заявления и декларации


Заповеди на МОН за учебната 2018/2019 година

• Заповед № РД 09-1710/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2018/2019 година
• Заповед № РД 09-1711/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация
• Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания (НВО) в IV, VII и X клас, график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование за учебната 2019/2020 година
• Заповед № РД 09-1708/29.08.2018 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2018/2019 година