Документи


2023/2024
Правилник за дейността на училището (ПДУ)
Стратегия
Правилник за вътрешен трудов ред
Вътрешни правила за работна заплата
Вътрешни правила за квалификация
Годишен план за квалификация
Етичен кодекс на училищната общност

2022/2023
ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА през 2022/2023
ЕТИЧЕН КОДЕКС
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД
СТРАТЕГИЯ
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
2021/2022 Годишен план за дейността през 2021-2022
Етичен кодекс
Правилник за вътрешен трудов ред
Стратегия за развитие
Правилник за дейността на училището
Мерки за повишаване качеството на образованието
Програма за предоставяне на равни възможности
Програма за превенция на ранното напускане на училище
2020/2021 Стратегия – 2020/2021
План за действие и финансиране за реализиране на стратегията
Етичен кодекс – 2020/2021
Правилник за дейността на училището (ПДУ) – 2020/2021
Правилник за вътрешен трудов ред – 2020/2021
Годишен план за дейността – 2020/2021
Програма за предоставяне на равни възможности – 2020/2021
Програма за превенция на ранното напускане – 2020/2021
Мерки за повишаване качеството на образованието – 2020/2021