Прием 2020/2021

Държавен план-прием за учебната 2020/2021 година в община Роман
За учебната 2020/2021 г. Средно училище „Васил Левски“ гр. Роман ще реализира прием съгласно, Заповед № РД-06-194/26-03.2020 г. на началника на РУО-Враца, като следва:
1. Профилирана паралелка, профил „Природни науки“
2. Професионална паралелка, професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения“ – I СПК
Приложение:
– Заповед № РД-06-194/26-03.2020 г. на началника на РУО-Враца за утвърждаване на ДПП в VIII клас за учебната 2020/2021 година

zapoved_ruo_vratsa_dpp_viii

Държавен план-прием
за учебната 2020/2021 година в област Враца

333333333