ПРИЕМ-VІІІ клас-2019/2020

План-прием в VІІІ клас за 2019/2020 учебна година
zapoved_dpp_viii   (Заповед_Държавен План-прием_РУО-Враца) prilojenie_1dejnosti priem 8 klas (Приложение1_Дейности-Прием-VІІІ клас) ,
prilojenie 2_obrazcи dokumenti 8 klas (Приложение2-Образци Документи за прием)  ,
RD09-994-8 KLAS (Заповед на МОН за организация на дейности и образци на документи по прием на ученици в VІІІ кл) ,
zapoved_nvo_4_7_10 klas i grafik nvo 2018-2019 (Заповед на МОН за НВО в ІV, VІІ и Х кл. и график на дейности по организацията и провеждането им)

На 16.04.2019г. в СУ „В. Левски“ гр. Роман с родителите на учениците от VІІ клас се проведе родителска среща. Представен бе държавен план-прием за 2019/2020 учебна година в СУ „В. Левски“ от г-жа Юлия Атанасова – кариерен консултан в Център за кариерно ориентиране Враца.За повече информация относно ДЗИ и НВО вижте страницата …