Стипендии

СЪОБЩЕНИЕ за подаване на документи за стипендии

ПРАВИЛА за  …. стипендиите

ФОРМУЛЯРИ за стипендии І срок 2020/2021

Формуляри на ЗАЯВЛЕНИЯ за кандидатстване за стипендии

ПРАВИЛА за организация, начисляване, изплащане и контрол за СТИПЕНДИИ на учениците след завършване на основно образование

Образци на формуляри за МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ за получаване на стипендии