Стипендии

Формуляри на ЗАЯВЛЕНИЯ за кандидатстване за стипендии

ПРАВИЛА за организация, начисляване, изплащане и контрол за СТИПЕНДИИ на учениците след завършване на основно образование

Образци на формуляри за МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ за получаване на стипендии