УЧЕБНИЦИ                                                                                           

 СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ за учебната 2017/2018 година 

Забележка: Учебникът по Информационни технологии за ХІ клас е на издателство „Просвета“.