19.02.2022

149 години безсмъртие за Апостола на свободата – Васил Левски!
149 години личност, идеал, модел за подражание и пример за поколенията!
149 години Апостолът остава неоспорим и недостижим!
Видеоклипът бе изработен от учeници от групата „Театрална работилница“ по проект BG05M20P001-3.024 „Подобряване условията на обучение и достъпа до училищно образование в Средно училище „Васил Левски“ – гр. Роман “ с ръководител Берислава Христова и бе посветен на големия българин, патриот и революционер, патрон на нашето училище – Васил Левски:
1. Мария Иванова Милчева – Ха клас;
2. Теодора Богомилова Богданова – Ха клас;
3. Драгомир Мирославов Панчев – ХIа клас;
4. Николета Ивова Михалева – ХIIа клас;
5. Божидар Дилянов Цветков – ХIIа клас;
6. Петко Иванов Стайков – ХIIа клас;
7. Тодор Цветанов Тодоров – ХIIа клас;
8. Полина Лилова Бенчева – ХIIа клас.