ПЛАН-ПРИЕМ за 2019/2020 учебна година

ПЛАН-ПРИЕМ за 2019/2020 учебна година
VІІІ V

На вниманието на учениците, завършващи VII клас и техните родители
На вниманието-резултати НВО
(целият текст е тук)
Уважаеми кандидат-гимназисти, Уважаеми родители,
Официалното оповестяване на резултатите от НВО – 7 клас  ще стане до 27.07.19 г. Резултатите се обявяват само в точки и не се трансформират в оценки.
Индивидуалните резултати от НВО ще бъдат обявени на платформата за държавния прием на адрес: https://priem.mon.bg и всеки ученик ще има достъп до нея с входящия си номер и уникалния идентификационен код, вписани в служебната бележка, издадена от училището.
Училищата ще издадат свидетелствата за завършено основно образование до 03.07.19 г.
Информация за училищата, които осъществяват прием на ученици в VIII  класза учебната 2019/2020 година  и начина на балообразуване  за всяка паралелка е публикуван на сайта на РУО – Враца http://.ruobg.com в раздел „Прием“.
Тази година подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път /online/. … (целият текст и ТУК)