Събития през Септември

Събития през септември 2021

03.09.2021 г. – 
учебници за 2021/2022 учебна година
учебници-2021-2022-1-връзки
15.09.2021 –
начало на учебната 2021/2022 година
21.09.2021 –
откриване площадка по БДП по ученически проект „Заедно за пътна безопасност“