Събития през ноември 2021

Събития през ноември 2021

01.11.2021 г. Ден на народните будители 04.11.2021
Продължаваме в ОРЕС
16.11.2021 –
16 ноември – Ден на толерантността
27.11.2021 –
Постижения на ученици в състезания и конкурси