Открито тематично занимание

На 31.03.2017, след часовете, се проведе планирано открито тематично занимание на група „Компютърна работилница“ от проекта на МОН „Твоят час“ и в подкрепа на проекта „Знание за успех“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“.
Представени бяха проекти на тема „Моята любима/бъдеща професия“ – 8 компютърни презентации, 1 компютърна анимация, 1 уеб сайт и печатни материали (брошура и покана). Получиха се вълнуващи разкази и споделени размисли за най-важния въпрос на израстването „Какъв да стана, като порастна?“. С много усърдие и добро настроение участниците представиха труда си, положен в извънкласната и самостоятелна домашна работа. Благодарности и приветствия на всички за това! Благодарности и на родителите, които съдействаха на децата си да смогнат с допълнителните задачи. Благодарности и на училищното ръководство и възпитателите и учителите за съдействието!
Гости бяха г-н Цветан Тодоров-зам. директор по учебната част, г-жа Илияна Петкова-медицински фелдшер, г-жа Марияна Кузманова-учите на група и учител по литература и история и Цветалина Иванова-учител на група и учител по математика, които също имаха много значимо участие със споделените си детски мечти за бъдещите си професии и впечатляваща рецитация на автентично стихотворение на лекар от г-жа Илияна Петкова.
Наред с удовлетворението и пропуските остана важното – Да мислим и работим отсега за доброто си бъдеще!Виж моменти от събитието в „Поканата“.