ДЗИ И НВО

ttp://www.matura.bg/      

ОТГОВОРИ, коментари, помощ

http://www.izpiti.net/matura-2017/

 І – ДЗИ   Бъргарски език и литература

начало 8:00 ч.

19.05.2017

(петък)

Бъргарски език и литература  

начало 10:00 ч.

ІІ – ДЗИ

начало 8:00 ч

22.05.2017

(понеделник)

Математика     

начало 10:00 ч.