Прием в V клас и план-прием в VІІІ клас за учебната 2023/2024 година

Прием в V клас
за учебната 2023/2024 в СУ „Васил Левски“- гр. Роман, обл. Враца

                ПЛАН-ПРИЕМ за 2023/2024 учебна година в VІІІ клас за област ВРАЦА
Заповед-Утвърждаване-ДПП-8 кл-2023-2024

ПЛАН-ПРИЕМ в VІІІ клас за 2023/2024 учебна година