Резултати от състезанията по ИТ и олимпиада „Кингс“

На 25 март, 15:00 ч., за пореден път, ученици от 6, 7 и 8 класове участваха във Втори кръг на онлайн състезание „VIVA Математика с компютър“.
На 27 март бяха публикувани резултатите от Областния кръг на Националното състезание по ИТ „ИТ-Знайко“, което осъществихме на 11 март. Всички проекти са класирани за Националния кръг.
От първите ни участия в новата олимпиада „Кингс“ от участвалите в квалификационния кръг, трима ученика минават към финалния кръг.

VIVA Математика с компютър_10.12.2022_1083_377
VIVA Математика с компютър_10.12.2022_1217_376
VIVA Математика с компютър_10.12.2022_1220_378
VIVA Математика с компютър_10.12.2022_1221_377
VIVA Математика с компютър_10.12.2022_1256_377
VIVA Математика с компютър_25.03.2023_1220_390
VIVA Математика с компютър_25.03.2023_1221_391